6932427723 Μαρίας Χατζηκυριάκου 37, Πειραιάς service.markonis@gmail.com

Μαρίας Χατζηκυριάκου 37, Πειραιάς, Πειραιάς Τ.Κ.: 18539

Τηλέφωνο: 2104287927

Κινητό: 6932427723

E-mail: service.markonis@gmail.com

Υπεύθυνος: ΜΑΡΚΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κατηγορία: ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 6727

Ιστοσελίδα: http://www.psyktikosmarkonis.gr