6932427723 Μαρίας Χατζηκυριάκου 37, Πειραιάς service.markonis@gmail.com